Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei:

 

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a 2016. december 02-án megjelentetett NEMZ-TAB-17 kódszámú, „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívására benyújtott  NEMZ-TAB-EPER-17-0130 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett Hagyományörző tábor Császártöltésen című projektünket  400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.


 

MÁJUSFATÁNC CSÁSZÁRTÖLTÉSEN

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a 2016. december 02-án megjelentetett NEMZ-KUL-17 kódszámú, „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívására benyújtott,  NEMZ-KUL-EPER-17-0563 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett  Májusfatánc Császártöltésen című projektünket  150 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

 


 

NEMZ-TAB-16-0081 számú támogatás

 Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2016. augusztus 8-14-ig Hagyományőrző tábor került megrendezésre Császártöltésen a TELEHÁZ-ban.

Már hagyománnyá vált Császártöltésen, hogy augusztusban a Német Nemzetiségi Önkormányzat egész hetes sváb tábort szervez gyermekek számára. A tábor lebonyolításához pályázat útján támogatást is kaptunk, így a résztvevő húsz általános iskolásnak a részvétel ingyenes volt.

Színes, érdekes programokat állítottunk össze. Az első napon az úgynevezett „Dorfrally”-n ügyeskedtek. Öt csoportba beosztva különböző intézményekbe látogattak el kérdéseikkel, hogy jobban megismerhessék az ott folyó életet. A nyugdíjas klub tagjai is lelkesen vettek részt a mi játékainkban. Sváb szavakkal feladatlapokat készítettünk, amit a gyerekek az idősekkel együtt oldhattak meg. Kézműves foglalkozásunk során hagyományos kékfestő anyagokból figurákat készíthettek.

A hét folyamán az iskolásoknak lehetőségük adódott kerékpártúrára menni, ellátogatni egy lovastanyára, de természetesen az uszoda sem hiányozhatott a programok közül.

A gyerekek örömére pedig nagymamák hagyományos sváb süteményeket sütöttek uzsonnára.

 


Megemlékezés a Málenkij robot áldozatairól 2015. november 22.

 

 


 

Szüreti Sokadalom (2015.09.27.):

 


 

NEMZ-TAB-15-0068 számú támogatás

 Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2015. augusztus 10-16-ig Hagyományőrző tábor került megrendezésre Császártöltésen a TELEHÁZ-ban.

A tábor megrendezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezeten keresztül 250.000-Ft támogatást nyújtott.

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai vezetésével és közreműködésével 20 gyermek (10-12 évesek) vett részt a naponta 9-16 óráig tartó igen változatos programokon. A gyerekek és szüleik nagy várakozással tekintettek az érdekesnek ígérkező hét elé. A tábor során több alkalommal használták a német nyelvet, amivel szorosan kapcsolódtak az iskola nemzetiségi oktatási tantervéhez. A hét során nagy figyelmet fordítottak a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat tagjai a nemzetiségi népismeret hagyományainak ápolására, a nemzetiségi (sváb) kulturális hagyományok átadására. A hét napig tartó tábor során nagyon sok segítséget kaptak a szervezők császártöltési idősebb sváb emberektől, pedagógusoktól, valamint az Német Nemzetiségi Iskola és Óvoda, a TELEHÁZ és a PINCELAKAT Szálloda dolgozóitól és vezetőitől, amit külön is megköszöntek.

A tábor a szülők és gyermekeik tájékoztatásával kezdődött. A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője elmondta, hogy milyen programokat terveztek a hét nap során, majd megnyitotta a Hagyományőrző tábort.

    Az első napon a CSÁSZÁRTÖLTÉSI TÁJHÁZ (Falumúzeum) kiállítási anyagával, értékeivel és ezeken keresztül a sváb hagyományokkal ismerkedtek meg a résztvevők. A nap során tevékenyen részt vettek a gyerekek a TÁJHÁZ-ban kiállított tárgyak felcímkézésében. A munka során ismerkedtek meg a különböző kiállított ruhadarabok és egyéb eszközök sváb és német nevével. A felcímkézésnél és a nevek "kitalálásánál” nagy segítségre volt a Császártöltési Sváb - szótár amit 2014-ben adtak ki a helyi  Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, helyi összefogással. A szótár anyagát hosszú hónapokon keresztül gyűjtötték a helyi idős sváb emberektől.

A második napnak a KÖNYVTÁR adott teret, ahol meghívott előadó (Bolvári Csaba) segítségével családfakutatáson majd ezt követően hagyományőrző kézimunkázáson, barkácsoláson vettek részt a gyerekek. A könyvtárban is ismerkedhettek a német nyelvvel és a sváb szavakkal, mert a könyvtárnak egy részén nemzetiségi könyvek és írások találhatók. A nap végén Fusch József helyi sváb zenész harmonikakíséretével sváb dalokat tanultak és énekeltek.

    A harmadik napon kerékpárral kirándultak a tábor résztvevői a 10 km-re lévő, szintén svábságáról és pincefalujáról híres Hajós városba, ahol megtekintették a Tájházat. Megismerkedtek a Hajósi sváb népviselettel és megállapíthatták a különbözőségeket a két sváb település régi viseletében. Érdekes, hogy két sváb nép mennyire eltérő hagyományokkal rendelkezik, pedig a két település szomszédos. Ez abból adódik, hogy az ősök más Németországi hagyományokat hoztak magukkal az idetelepülés során.  Ezt követően a volt érseki kastélyt látogatták meg a résztvevők. A Hajósi kastélyt Gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építtette 1740-ben. Többszöri átépítés után nyerte el a mai formáját. 1907-ben Haynald Lajos bíborérsek gyermekotthont alapított a kastélyban, ami 1998-ig működött. A kastély teljes felújítása 2009-2010-ben valósult meg. Több állandó kiállítást is megtekinthettek a táborlakók. Ezek a következők voltak: Vadászat az Alföldön (XIX.század), Hajósi szentbúcsú sokszínűsége, Szőlő és borkultúra a Homokhátságon és a Főúri életformát bemutató kiállítóterek-szalonok, háló- és dolgozószoba. A kastélyban foglalkozás keretében pénztárcát, karkötőt készítettek bőrből, helyi sváb mesteremberek segítségével. A program végén kerékpárral visszamentek Császártöltésre. Az út során kis pihenőt tartottak a Hajósi pincefaluban.

    A negyedik napon csoportokra bontva gyűjtőmunkát végeztek a gyerekek a régi temetőben. A Császártöltés Régi temető hosszú ideig elhanyagolt volt és már több évtizede nem is temettek ide, de az elmúlt években Császártöltés Község Önkormányzata rendbe hozta és gondozza a helyiek és főleg a helyi svábok nagy örömére. A feladat német nyelvű sírfeliratok és keresztek lejegyzése, lerajzolása volt. A jó időben nagyon élvezték a "terepmunkát" a résztvevők. Az összegyűjtött adatok kiértékelését követően meglátogatták a helyi Pincelakat Borház és Szállodát, ami községünk egyik „ékköve”, mivel az építése során nagy gondot fordítottak a helyi hagyományos építészeti motívumok alkalmazására. A szállodában helyi borászok előadásában megismerkedtek a gyerekek a borkészítés rejtelmeivel, a borhoz, szőlőhöz és szürethez kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel magyar és német nyelven. A nap zárásaként a szálloda uszodájában és wellness részlegében pihenhették ki magukat a gyerekek. A Pincelakat Borház és Szálloda pogácsával és üdítővel kedveskedett a zajos gyerekhadnak. Elmondásuk szerint ez egy nagyon jól sikerült nap volt.

    Az ötödik napon csoportokra oszlottak ismét a tábor résztvevői. Csoportonként egy felnőtt kísérővel idősebb, svábul beszélő császártöltési embereket kerestek fel. A beszélgetések során sváb ételek, sütemények és italok neveit, azok receptjeit, elkészítésüknek rejtelmeit és állatok, növények, ruhák, berendezési tárgyak …stb. sváb neveit gyűjtötték össze. A Sváb-szótár segítségével a gyűjtött szavak, kifejezések beazonosítása is megtörtént. Zárásként kiértékelték a napi gyűjtés eredményeit. Ez a nap nagymértékben kapcsolódott a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez.

    A hatodik nap a TELEHÁZ kiállítótermében kezdődött. A délelőtt folyamán megismerkedhettek a gyerekek a malenkij robot és a kitelepítés eseményeivel, történéseivel. Ezeket az ismereteket idős helyi sváb emberek elbeszéléseiből, visszaemlékezéseiből ismerhették meg. Ezt követően játékos formában, hagyományőrző játékokkal, mondókákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Ez a foglalkozás nagyon tetszett mindenkinek. Császártöltés és a Magyarországi németek címerének elkészítése volt a következő feladat, valamint a címerek magyarázata, elemzése. Ezt a feladatot is nagy érdeklődéssel végezték. A hatodik nap zárásaként újra kerékpárra pattant a "tábor" és meg sem állt a közeli parkerdőig. Az út során gyönyörködhettek az erdő gazdag állat és növényvilágában is. A KEFAG Császártöltési Erdészetének kezelésében lévő parkerdőben a tanult játékok, mondókák kötötték le a gyerekek figyelmét. Ezt követően kissé fáradtan, de annál éhesebben kóstolhatták meg a többféle sváb ételt és egyéb finomságokat.

    A hetedik napon visszaköltözött a tábor a TELEHÁZ kiállítótermébe. A táborozók ötletes kiállítást rendeztek be a tábor során készített rajzaikból és egyéb alkotásaikból, gyűjtéseikből. A kiállítást megtekinthették a szülők is, akik egy táborzáró "szülői értekezletre" voltak hivatalosak a mai napon. Sokan elcsodálkoztak, hiszen már Ők sem nagyon ismerték ezeket a sváb kifejezéseket, hagyományokat.

    A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője értékelte a tábort, a táborban résztvevő gyerekeket és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lesz lehetőség a Hagyományőrző tábor megszervezésére és megrendezésére. Ez elsősorban anyagi kérdés ezért örömét fejezte ki, hogy sikeres pályázat révén gyermekeinknek lehetővé tudtuk tenni a napi étkezéseket, uzsonnákat, frissítő italokat és a színvonalas programokat, valamint kifejtette, hogy számukra (a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat képviselői számára) is nagy élmény és öröm volt ez a hét, remélik, hogy jövőre is megrendezhetjük Hagyományőrző táborunkat! Megköszönjük az Emberi Erőforrás Minisztériuma anyagi támogatását, mely nélkül ezt a tábort nem tudtuk volna megrendezni.

 


A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására ismét településünkre látogatott a DunaTV Unser Bildschirm műsorának stábja.

Az eseményről készített összeállítás felvételét, amely 2015.08.18-án került adásba ide kattintva megtekintheti.

 


 

Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

 

2015. augusztus 10-14 között rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi táborát, melyen 23 császártöltési gyermek vett részt.

Az Országos Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyertük a hagyományőrző táborra beadott pályázatunkat. 23 gyerek jött el a ma kezdődött táborba.

Fő célunk a sváb nyelv megismerése játékos feladatok által.

Programunk röviden pár mondatba leírva: Bolvári Csaba tart előadást a gyerekeknek családfakutatásról. Kézműves foglalkozások a Teleházban és a hajósi Kastélyban. Csoportokra osztva idős személyekhez ellátogatás konkrét gyűjtési feladattal. Kerékpártúra Hajósra a Tájházba. Sváb dal tanulás Fuchs József kíséretével. Fürdés a Pincelakat medencéjében. A temetőben a régi német sírfeliratok gyűjtése,értékelése.Kerékpározás a parkerdőbe. Egy nagymama segítségével krompiárá kiáhlá közös készítése.

 

 

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2018/02/22 Ferienhaus Ostsee

Eseménynaptár

February 2018
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
Dátum : 2018. február 3., szombat
4
5
Dátum : 2018. február 5., hétfő
6
7
8
9
10
Dátum : 2018. február 10., szombat
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
1543028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6790
5954
28258
36567
123841
244827
1543028

Forecast Today
5352

2.73%
1.32%
0.97%
0.56%
0.08%
94.35%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:54.196.213.0