TÁJÉKOZTATÓ A KERÉKPÁRÚTRÓL

 

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a kerékpárút építése és műszaki átadás-átvétele 2020.01.15-én befejeződött, a forgalomba helyezési eljárás megindult. Ennek várható befejezése és a hivatalos átadás ideje 2020. március eleje. A kerékpárút az átadás előtt is használható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét a KRESZ előírások betartására és kérjük, hogy egymásra figyelve, balesetmentesen közlekedjenek.

A megépült kerékpárúton két közlekedési formájú szakasz található:

I.                    Kétirányú kerékpárút elválasztó vonallal

II.                 Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút

A forgalomba helyezést követően tájékoztató, szemléletformáló napot tartunk, továbbá valamennyi lakóházhoz eljuttatunk egy ismertetőt a kerékpárút használatáról.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!

 

Császártöltés Község Önkormányzata

  

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociális tűzifa támogatásokra vonatkozó igény benyújtására Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete értelmében 2020. január 6. napjától 2020. január 17. napjáig van lehetőség.

A kérelmeket ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 2-es számú irodájában lehet a fent meghatározott határidőben benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A hivatkozott önkormányzati rendelet értelmében Császártöltés Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek,

a)    akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 180%-át (51.300,- Ft), egyedül élő esetén 250%-át (71.250,-. Ft), és

b)   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőnek nincs, továbbá

c)    fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik, a forrás kimerülése után érkezett kérelmek elutasításra kerülnek, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A hivatkozott önkormányzati rendelet a www.csaszartoltes.hu weboldalra feltöltésre került.

 

MEGJELENT A SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET:

13/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatásról