Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda

Deutscher Nationalitätenkindergarten Tschasartet

 6239 Császártöltés

Keceli u. 9.

Tel/fax: 06/78-443-961
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 
Óvodavezető:
 
Ledniczkyné Vikker Viktória

 

Óvodánk dolgozói:

Bujdosóné Csontos Erika óvónő

Herner Melinda óvónő

Winter Józsefné óvónő

Bergmann Jánosné óvónő

Arnold Judit óvónő

Weitzné Koszó Renáta pedagógiai asszisztens

Gatterné Viszmeg Anita Anita dajka

Györgyéné Geiger Angéla dajka

Sendula Tiborné dajka

Ledniczkyné Fetter Anna pedagógiai asszisztens

 

2017-2018-as nevelési év programjai:

 

TÉMAKÖRÖK, PROJEKTEK

IDŐPONTOK

PROGRAMOK

LEVEGŐ

szeptember

Szüreti felvonulás

TŰZ

 

"

 

MÁRTON NAP" projekt

 

 

"

MINDENKI KARÁCSONYA" projekt

október, november, december

 

október 4

 

november 10.

november 12.

 

november 26-tól

december 6.

december 13.

december 17.

 

 

 

december 20.

 

 

Állatok világnapja

MÁRTON NAP projektzáró

Idősek napja

 

 

Adventi időszak

Mikulás

Luca nap

Advent 4. vasárnapja

(nagycsoport szereplése)

"MINDENKI

KARÁCSONYA" projektzáró

Óvodai karácsonyi ünnepség

("FALATKÁK"Óvodai Alapítvány )

VÍZ

január, február, március

 

január 29. - február 2.

február

március 22.

március 26.- 28.

 

 

Nemzetiségi hét

Farsangi bál

Víz világnapja

Húsvétváró

FÖLD

 

 

"

 

 

 

BÚCSÚZUNK"projekt

 

április, május, június

 

április 21.

április 22

május 4.

 

 

május 22.

 

 

 

 

 

 

május 26. vagy június 2.

 

június

 

 

Parkerdei kirándulás

Föld világnapja

Anyák napi ünnepség- Évzáró a kiscsoportban és a középső csoportban

 

Gyermeknap

Nagycsoportosok kirándulása

Tanító néni látogatása  a nagycsoportban

Iskolalátogatás ( óvoda-iskola átmenet)

Tarisznyakészítés ( szülőkkel való együttműködés)

Ballagás - Évzáró( nagycsoport, nemzetiségi ruhában)

Az óvoda 60. évfordulójának megünneplése

LEVEGŐ

július, augusztus

Nyári élet

"FALUALAPÍTÓK ÜNNEPE", kézműves foglalkozás

("FALATKÁK" Óvodai Alapítvány támogatása)

 


Óvodánkról:

A Császártöltési Német Nemzetiségi Óvoda a község egyetlen óvodája, amely a 2016. szeptember 1-től a teljes-körűen felújított régi óvodában  működik. Az óvoda épülete 80 gyermek számára nyújt, minden tekintetben ideális elhelyezést. A három csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek egyaránt tágasak, világosak, minden igényt kielégítenek.

3 csoportban foglalkozunk a gyerekekkel. Az óvónők munkáját csoportonként 1-1 dajka, valamint 1 pedagógiai asszisztens segíti. Óvodánkban felvállaljuk a tehetséggondozást, a szociális körülményei miatt mentálisan sérült gyerekek, valamint a BTN-es és SNI-s gyermekek nevelését is, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az egészségfejlesztésre is..

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja, ennek megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények megbeszélésében a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe van, akár magyar, akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert óvodánk dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is. Csoportonként két óvónő biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való kommunikálást valósíthatjuk meg a nap bár-mely szakában. Német nemzetiségi nevelési programunk tartalma is a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat négyes tevékenységrendszerén keresztül valósul meg:

1. Játék és tanulási tevékenység: Az óvónő minden gyerekkel elsősorban anyanyelvén beszélgessen játék közben, ismertesse meg a gyerekekkel a játékok német elnevezését, nevezze meg a cselekvéseket német nyelven is. A gyermek tudjon alkalmazkodni a játék szabályaihoz, értse meg németül is azokat. Törekedni kell a népviselet egyes darabjainak gyűjtésére is, melyek felhasználhatók játékukban (pacsker, kötény, fejdísz, stb.)

2. Társas, közösségi tevékenység: Az óvónő biztosítsa a nyugodt, derűs óvodai mindennapokat, amelyben lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a felnőtt - gyermek közötti minél gyakoribb kontaktus-felvételre a nemzetiség nyelvén is.

3. Munkatevékenység: Az óvónő tanítsa meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére, ismertesse meg velük német nyelven is, az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka legcélszerűbb fogásait, azok sorrendjét. Teremtse meg az életkorukhoz és erejükhöz mért önálló munkalehetőségeket, biztosítsa a legalkalmasabb eszközöket, szoktassa rá a gyerekeket, hogy tartsák azokat rendben. Teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához való légkört.

4. Szabadidős tevékenység: A szabadidős foglalkozások fontosságát abban látjuk, hogy a gyermek megtanulja, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel. Az óvónő teremtsen olyan helyzetet, ahol a gyerekek spontán gyakorolhatják a német nyelvet, ösztönözze a gyerekeket a német népi gyerekjátékok, mondókák, dalok eljátszására, éneklésére, ismertesse meg a gyerekekkel a német kisebbség tánckultúrájából az egyszerűbb tánclépéseket. A gyakori spontán beszédhelyzetek lehetőséget biztosítanak mindkét nyelv gyakorlása.

 

 


 

Óvodánkban folyó szakmai munkáról

 

Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja. Éppen ezért a szülők kérésének megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények megbeszélésében a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe van, akár magyar, akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert óvodánk dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is. Csoportonként két óvónő biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való kommunikálást valósíthatjuk meg,a nap bármely szakában.

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermekközpontúságot szem előtt tartva teljesíti ki az óvodai nevelés funkcióját, messzemenőn figyelembe véve a 3-7 éves gyerekek fejlődési szakaszainak sajátosságait.

 

Lehetővé teszi a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítást az egyéni fejlettségnek megfelelően, miközben a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.

 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés sajátos törvényszerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvoda mint nevelő intézmény a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik, melyben meghatározó a 3-7 éves kor alapvető sajátossága- az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelemvezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás, tevékenykedés.

 

A pedagógiai feladatok középpontjába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz - kooperációra és - kommunikációra kívánja képessé tenni óvodás korban a gyerekeket.

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja:

 - A 3-7 éves korú gyerekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába foglalja

 a. A teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

 b. Az életre való felkészítést, a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

 

Az óvodás gyermek számára annyi ismerhető meg, amennyi érzékszervei által befogadható, amelynek élményszintű átvételére lehetőséget biztosítunk. Programunk a fejlesztő hatásokban gazdag, nevelési alaphelyzetek megteremtését feltételezi, mely a tevékenységek, együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek, összefüggések rendszerében és által létezik.

 

" Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyermekben a felnőttet, akivé lesz.

De a pszichológiai szemlélet- a nevelésben, a gyógyításban , az esztétikában-

egyre inkább megkívánja azt is, hogy lássuk meg a felnőttben a gyereket, aki volt: a gyermekit."

 

Mérei Ferenc- V. Binet Ágnes: Gyermeklélektan

 


 

2016/17 nevelési év programjai :

 

Szeptember : A felújított óvoda „belakása”

 


 

Szülői értekezlet

SzMK értekezlet

Szüreti felvonulás

 


 

Október      : Márton Nap előkészületei

                     Őszi séták , helyszíni foglalkozások

                     Könyvtárlátogatás

November   : Márton Nap szervezése - Jótékonysági gyűjtés a " Falatkák" Óvodai Alapítvány javára

                      Idősek Napján való részvétel

December  : Mikulás ünnepség

                     Óvodai Karácsony ( "Falatkák " szervezésében )

                     Aktív részvétel a "Mindenki Karácsonya" községi rendezvényen

Január      : Téli örömök

                   Bábszínház

Február     : Farsangi bál

Március    : Húsvétvárás- barkácsolás, hagyományőrzés

Április      :  Retro Bál

Május       : Rendhagyó Anyák Napi Ünnepség a kiscsoportban

                   Kirándulások 

                   Gyereknap ( „ Falatkák „ szervezésében )

Június       : Évzáró Műsorok

                  "Búcsúzunk "- Projekt

Július-Augusztus : Nyári menetrend

                               Takarítási szünet

 

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2018/02/22 Ferienhaus Ostsee

Eseménynaptár

February 2018
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
Dátum : 2018. február 3., szombat
4
5
Dátum : 2018. február 5., hétfő
6
7
8
9
10
Dátum : 2018. február 10., szombat
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
1543036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6798
5954
28266
36567
123849
244827
1543036

Forecast Today
5352

2.73%
1.32%
0.97%
0.56%
0.08%
94.35%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Your IP:54.196.213.0