Császártöltés Község Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

9/1994 (VI.19.) önkormányzati rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

7/1999 (IV.14.) önkormányzati rendelet a házasulandók és újszülöttek támogatásáról

12/2000 (X.22.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről

14/2000 (XII.17.) önkormányzati rendelet a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

13/2003 (IX.7.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

10/2004 (V.2.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

8/2005 (IV.17.) önkormányzati rendelet a parlagfű irtásáról

3/2008 (II.17.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról (1.sz. melléklet) (2. a.sz. melléklet) (2. b.sz. melléklet) (2. c.sz. melléklet) (3. sz. melléklet) (1-2. sz. függelék)

10/2008 (VII.27.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról

9/2009 (VII.30.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

5/2010 (V.16.) önkormányzati rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

5/2011 (II.20.) önkormányzati rendelet a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól

11/2013 (XII.23.) önkormányzati rendelet a filmforgatási célú közterület-használatról

14/2013 (XII.22.) önkormányzati rendelet a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék....

7/2014 (V.19.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

8/2014 (V.19.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

11/2014 (XI.17.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámozás szabályairól

5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális támogatásokról

11/2015 (VI.28.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

15/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

16/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

17/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

19/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati kitüntetésekről

21/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásról

4/2017 (II.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

5/2017 (V.2.) önkormányzati rendelet a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

8/2017 (VII.30.) önkormányzati rendelete a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

10/2017 (X.8.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

13/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete Császártöltés község településképének védelméről

2/2018 (II.18.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

10/2018 (XII.2.) önkormányzati rendelet a téli rezsicsökkentés keretében igényelhető szociális célú tűzifa támogatásról

2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

4/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet a közművelődésről

5/2019 (III.11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

7/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

8/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

9/2019 (X.6.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

10/2019 (XII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

12/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete a Császártöltési Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről

14/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2014. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2020 (II.16.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2/2020 (II.16.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

3/2020 (II.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

4/2020 (II.16.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

5/2020 (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről szóló 19/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2020. (Vll.19.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

7/2020. (Vll.19.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

8/2020. (Vll.19.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

9/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

10/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelete a Császártöltési Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról

11/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

12/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

13/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Császártöltési Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

14/2020. (XII.23.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

5/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól

6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

8/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonával való gazdálkodásáról

9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

10/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

13/2021. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

14/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (11.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

15/2021. (XII.26.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről

1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati  rendelet  módosításáról

2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

3/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2021. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

8/2022. (X.10.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2022. (X.10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

10/2022. (X.10.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról szóló 11/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2021. (XI.30.) önk.rend. módosításáról

12/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 11/2020. (XI.30.) önk.rend. módosításáról

13/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetménykiegészítéséről

1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 3/2020. (II.16.) önk.rend. módósításáról

4/2023. (II.17.) önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról

5/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete Császártöltés Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

8/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

11/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

12/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 3/2008. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2023. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/2023. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

17/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítéséről

19/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 3/2008. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelete a Császártöltés Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2024/07/25 Ferienhaus Ostsee
info :
Published menu link to the component iCagenda not found!

Eseménynaptár

July 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
19559807
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1642
5467
21168
56576
151897
121139
19559807

Forecast Today
5376

0.42%
2.36%
96.52%
0.30%
0.39%
0.02%
Online (15 minutes ago):131
131 guests
no members

Your IP:3.92.91.54