Ajánlattételi felhívás

Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V.5.) AM rendelete alapján tejtermékek biztosítása az alábbiakban szereplő intézményekre vonatkozóan

  


Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei:

 

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a település lakosságát, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke 2018. április 19. napjával megválasztásra került Schuszter Istvánné személyében.

Petz Erzsébet megszűnt képviselői tisztségét a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelölt vette át Bujdosóné Csontos Erika személyében.

A nemzetiségi önkormányzatot a 2018. április 19. napjától Schuszter Istvánné elnök képviseli.

 

Császártöltés, 2018. április 20.


 

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a település lakosságát, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Petz Erzsébet elnöki tisztségéről valamint a nemzetiségi önkormányzatban betöltött képviselői megbízatásáról 2018. március 31. napjával lemondott.

A nemzetiségi önkormányzatot az új elnök személyének megválasztásáig Schuszterné Bárth Éva elnökhelyettes képviseli. A leendő elnök megválasztására a soron következő testületi ülésen kerül sor.

 

Császártöltés, 2018. március 29.

 


 

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a 2016. december 02-án megjelentetett NEMZ-TAB-17 kódszámú, „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívására benyújtott  NEMZ-TAB-EPER-17-0130 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett Hagyományörző tábor Császártöltésen című projektünket  400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

 

 

Sváb tábor - Kiscsala (2017.08.16.):

 

Sváb tábor (2017.08.14.):

 


 

MÁJUSFATÁNC CSÁSZÁRTÖLTÉSEN

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára a 2016. december 02-án megjelentetett NEMZ-KUL-17 kódszámú, „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2017. évi költségvetési támogatása elnevezésű pályázati felhívására benyújtott,  NEMZ-KUL-EPER-17-0563 pályázati azonosítószámmal nyilvántartásba vett  Májusfatánc Császártöltésen című projektünket  150 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

 

Májusfa kitáncolás (2017.06.04.):

 

 


 

NEMZ-TAB-16-0081 számú támogatás

 Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2016. augusztus 8-14-ig Hagyományőrző tábor került megrendezésre Császártöltésen a TELEHÁZ-ban.

Már hagyománnyá vált Császártöltésen, hogy augusztusban a Német Nemzetiségi Önkormányzat egész hetes sváb tábort szervez gyermekek számára. A tábor lebonyolításához pályázat útján támogatást is kaptunk, így a résztvevő húsz általános iskolásnak a részvétel ingyenes volt.

Színes, érdekes programokat állítottunk össze. Az első napon az úgynevezett „Dorfrally”-n ügyeskedtek. Öt csoportba beosztva különböző intézményekbe látogattak el kérdéseikkel, hogy jobban megismerhessék az ott folyó életet. A nyugdíjas klub tagjai is lelkesen vettek részt a mi játékainkban. Sváb szavakkal feladatlapokat készítettünk, amit a gyerekek az idősekkel együtt oldhattak meg. Kézműves foglalkozásunk során hagyományos kékfestő anyagokból figurákat készíthettek.

A hét folyamán az iskolásoknak lehetőségük adódott kerékpártúrára menni, ellátogatni egy lovastanyára, de természetesen az uszoda sem hiányozhatott a programok közül.

A gyerekek örömére pedig nagymamák hagyományos sváb süteményeket sütöttek uzsonnára.

 


Megemlékezés a Málenkij robot áldozatairól 2015. november 22.

 

 


 

Szüreti Sokadalom (2015.09.27.):

 


 

NEMZ-TAB-15-0068 számú támogatás

 Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2015. augusztus 10-16-ig Hagyományőrző tábor került megrendezésre Császártöltésen a TELEHÁZ-ban.

A tábor megrendezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezeten keresztül 250.000-Ft támogatást nyújtott.

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai vezetésével és közreműködésével 20 gyermek (10-12 évesek) vett részt a naponta 9-16 óráig tartó igen változatos programokon. A gyerekek és szüleik nagy várakozással tekintettek az érdekesnek ígérkező hét elé. A tábor során több alkalommal használták a német nyelvet, amivel szorosan kapcsolódtak az iskola nemzetiségi oktatási tantervéhez. A hét során nagy figyelmet fordítottak a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat tagjai a nemzetiségi népismeret hagyományainak ápolására, a nemzetiségi (sváb) kulturális hagyományok átadására. A hét napig tartó tábor során nagyon sok segítséget kaptak a szervezők császártöltési idősebb sváb emberektől, pedagógusoktól, valamint az Német Nemzetiségi Iskola és Óvoda, a TELEHÁZ és a PINCELAKAT Szálloda dolgozóitól és vezetőitől, amit külön is megköszöntek.

A tábor a szülők és gyermekeik tájékoztatásával kezdődött. A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője elmondta, hogy milyen programokat terveztek a hét nap során, majd megnyitotta a Hagyományőrző tábort.

    Az első napon a CSÁSZÁRTÖLTÉSI TÁJHÁZ (Falumúzeum) kiállítási anyagával, értékeivel és ezeken keresztül a sváb hagyományokkal ismerkedtek meg a résztvevők. A nap során tevékenyen részt vettek a gyerekek a TÁJHÁZ-ban kiállított tárgyak felcímkézésében. A munka során ismerkedtek meg a különböző kiállított ruhadarabok és egyéb eszközök sváb és német nevével. A felcímkézésnél és a nevek "kitalálásánál” nagy segítségre volt a Császártöltési Sváb - szótár amit 2014-ben adtak ki a helyi  Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, helyi összefogással. A szótár anyagát hosszú hónapokon keresztül gyűjtötték a helyi idős sváb emberektől.

A második napnak a KÖNYVTÁR adott teret, ahol meghívott előadó (Bolvári Csaba) segítségével családfakutatáson majd ezt követően hagyományőrző kézimunkázáson, barkácsoláson vettek részt a gyerekek. A könyvtárban is ismerkedhettek a német nyelvvel és a sváb szavakkal, mert a könyvtárnak egy részén nemzetiségi könyvek és írások találhatók. A nap végén Fusch József helyi sváb zenész harmonikakíséretével sváb dalokat tanultak és énekeltek.

    A harmadik napon kerékpárral kirándultak a tábor résztvevői a 10 km-re lévő, szintén svábságáról és pincefalujáról híres Hajós városba, ahol megtekintették a Tájházat. Megismerkedtek a Hajósi sváb népviselettel és megállapíthatták a különbözőségeket a két sváb település régi viseletében. Érdekes, hogy két sváb nép mennyire eltérő hagyományokkal rendelkezik, pedig a két település szomszédos. Ez abból adódik, hogy az ősök más Németországi hagyományokat hoztak magukkal az idetelepülés során.  Ezt követően a volt érseki kastélyt látogatták meg a résztvevők. A Hajósi kastélyt Gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építtette 1740-ben. Többszöri átépítés után nyerte el a mai formáját. 1907-ben Haynald Lajos bíborérsek gyermekotthont alapított a kastélyban, ami 1998-ig működött. A kastély teljes felújítása 2009-2010-ben valósult meg. Több állandó kiállítást is megtekinthettek a táborlakók. Ezek a következők voltak: Vadászat az Alföldön (XIX.század), Hajósi szentbúcsú sokszínűsége, Szőlő és borkultúra a Homokhátságon és a Főúri életformát bemutató kiállítóterek-szalonok, háló- és dolgozószoba. A kastélyban foglalkozás keretében pénztárcát, karkötőt készítettek bőrből, helyi sváb mesteremberek segítségével. A program végén kerékpárral visszamentek Császártöltésre. Az út során kis pihenőt tartottak a Hajósi pincefaluban.

    A negyedik napon csoportokra bontva gyűjtőmunkát végeztek a gyerekek a régi temetőben. A Császártöltés Régi temető hosszú ideig elhanyagolt volt és már több évtizede nem is temettek ide, de az elmúlt években Császártöltés Község Önkormányzata rendbe hozta és gondozza a helyiek és főleg a helyi svábok nagy örömére. A feladat német nyelvű sírfeliratok és keresztek lejegyzése, lerajzolása volt. A jó időben nagyon élvezték a "terepmunkát" a résztvevők. Az összegyűjtött adatok kiértékelését követően meglátogatták a helyi Pincelakat Borház és Szállodát, ami községünk egyik „ékköve”, mivel az építése során nagy gondot fordítottak a helyi hagyományos építészeti motívumok alkalmazására. A szállodában helyi borászok előadásában megismerkedtek a gyerekek a borkészítés rejtelmeivel, a borhoz, szőlőhöz és szürethez kapcsolódó szavakkal, kifejezésekkel magyar és német nyelven. A nap zárásaként a szálloda uszodájában és wellness részlegében pihenhették ki magukat a gyerekek. A Pincelakat Borház és Szálloda pogácsával és üdítővel kedveskedett a zajos gyerekhadnak. Elmondásuk szerint ez egy nagyon jól sikerült nap volt.

    Az ötödik napon csoportokra oszlottak ismét a tábor résztvevői. Csoportonként egy felnőtt kísérővel idősebb, svábul beszélő császártöltési embereket kerestek fel. A beszélgetések során sváb ételek, sütemények és italok neveit, azok receptjeit, elkészítésüknek rejtelmeit és állatok, növények, ruhák, berendezési tárgyak …stb. sváb neveit gyűjtötték össze. A Sváb-szótár segítségével a gyűjtött szavak, kifejezések beazonosítása is megtörtént. Zárásként kiértékelték a napi gyűjtés eredményeit. Ez a nap nagymértékben kapcsolódott a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez.

    A hatodik nap a TELEHÁZ kiállítótermében kezdődött. A délelőtt folyamán megismerkedhettek a gyerekek a malenkij robot és a kitelepítés eseményeivel, történéseivel. Ezeket az ismereteket idős helyi sváb emberek elbeszéléseiből, visszaemlékezéseiből ismerhették meg. Ezt követően játékos formában, hagyományőrző játékokkal, mondókákkal ismerkedtek meg a gyerekek. Ez a foglalkozás nagyon tetszett mindenkinek. Császártöltés és a Magyarországi németek címerének elkészítése volt a következő feladat, valamint a címerek magyarázata, elemzése. Ezt a feladatot is nagy érdeklődéssel végezték. A hatodik nap zárásaként újra kerékpárra pattant a "tábor" és meg sem állt a közeli parkerdőig. Az út során gyönyörködhettek az erdő gazdag állat és növényvilágában is. A KEFAG Császártöltési Erdészetének kezelésében lévő parkerdőben a tanult játékok, mondókák kötötték le a gyerekek figyelmét. Ezt követően kissé fáradtan, de annál éhesebben kóstolhatták meg a többféle sváb ételt és egyéb finomságokat.

    A hetedik napon visszaköltözött a tábor a TELEHÁZ kiállítótermébe. A táborozók ötletes kiállítást rendeztek be a tábor során készített rajzaikból és egyéb alkotásaikból, gyűjtéseikből. A kiállítást megtekinthették a szülők is, akik egy táborzáró "szülői értekezletre" voltak hivatalosak a mai napon. Sokan elcsodálkoztak, hiszen már Ők sem nagyon ismerték ezeket a sváb kifejezéseket, hagyományokat.

    A Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat vezetője értékelte a tábort, a táborban résztvevő gyerekeket és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is lesz lehetőség a Hagyományőrző tábor megszervezésére és megrendezésére. Ez elsősorban anyagi kérdés ezért örömét fejezte ki, hogy sikeres pályázat révén gyermekeinknek lehetővé tudtuk tenni a napi étkezéseket, uzsonnákat, frissítő italokat és a színvonalas programokat, valamint kifejtette, hogy számukra (a Császártöltési Német Nemzetiség Önkormányzat képviselői számára) is nagy élmény és öröm volt ez a hét, remélik, hogy jövőre is megrendezhetjük Hagyományőrző táborunkat! Megköszönjük az Emberi Erőforrás Minisztériuma anyagi támogatását, mely nélkül ezt a tábort nem tudtuk volna megrendezni.

 


A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására ismét településünkre látogatott a DunaTV Unser Bildschirm műsorának stábja.

Az eseményről készített összeállítás felvételét, amely 2015.08.18-án került adásba ide kattintva megtekintheti.

 


 

Hagyományőrző német nemzetiségi tábor

 

 

2015. augusztus 10-14 között rendezte meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat a német nemzetiségi táborát, melyen 23 császártöltési gyermek vett részt.

Az Országos Nemzetiségi Önkormányzat által kiírt pályázaton elnyertük a hagyományőrző táborra beadott pályázatunkat. 23 gyerek jött el a ma kezdődött táborba.

Fő célunk a sváb nyelv megismerése játékos feladatok által.

Programunk röviden pár mondatba leírva: Bolvári Csaba tart előadást a gyerekeknek családfakutatásról. Kézműves foglalkozások a Teleházban és a hajósi Kastélyban. Csoportokra osztva idős személyekhez ellátogatás konkrét gyűjtési feladattal. Kerékpártúra Hajósra a Tájházba. Sváb dal tanulás Fuchs József kíséretével. Fürdés a Pincelakat medencéjében. A temetőben a régi német sírfeliratok gyűjtése,értékelése.Kerékpározás a parkerdőbe. Egy nagymama segítségével krompiárá kiáhlá közös készítése.

 

 

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2024/07/25 Ferienhaus Ostsee
info :
Published menu link to the component iCagenda not found!

Eseménynaptár

July 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
19559405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1240
5467
20766
56576
151495
121139
19559405

Forecast Today
4896

0.42%
2.36%
96.52%
0.30%
0.39%
0.02%
Online (15 minutes ago):21
21 guests
no members

Your IP:3.92.91.54